İRLANDA ÇALIŞMA İZNİ

Bu sayfamız, İrlanda Çalışma İzni ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz kapsamlı bir sayfadır. Çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar, doldurulması gereken başvuru formu, fotoğraf özellikleri, randevu alma, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, vize harç ve başvuru ücreti gibi bilinmesi gereken pek çok bilgi yer almaktadır. İrlanda Çalışma İzni başvurusu işlemlerinin her aşamasında Ligarba Turizm Vize Ekibi her zaman desteğe hazırdır.

İrlanda çalışma vizesi, İrlanda sınırları içerisinde maaşlı veya maaşsız bir işte çalışmayı, ücretli veya ücretsiz stajyerlik yapmayı sağlayan vize türüdür. İrlanda çalışma vizesi, iki şekilde alınabilir:

 • İrlanda kısa dönem çalışma vizesi C Tipi: İrlanda’da 90 gün veya 90 günden daha kısa kalınacak durumlarda,
 • İrlanda D tipi çalışma vizesi: İrlanda’da 90 günden daha uzun süreli durumlarda başvurulan İrlanda vizesidir. 

İrlanda Kısa Süreli (C Tipi) Çalışma Vizesi Türleri

 

 • İrlanda kısa süreli istihdam vizesi: İrlanda’da 90 gün veya 90 günden az süreyi kapsayan işlerde çalışmak için alınması gereken vizedir.
 • İrlanda stajyer (ücretli) vizesi: İrlanda’da ücretli olarak staj yapmak isteyen stajyerlerin dilerlerse 90 günden az süre boyunca İrlanda’da staj yapabilmesine imkân veren vize türüdür. İrlanda kısa süreli istihdam vizesi ile benzerdir.
 • İrlanda stajyer (ücretsiz) vizesi: Eğitim hayatının gerekliliklerinden olan staj tecrübesini İrlanda’da tamamlamak isteyen kişilerin başvurduğu vizedir. 90 güne kadar İrlanda’da çalışmaya izin vermektedir.
 • İrlanda hemşire vizesi: 2020 yılında Covid-19 salgını sebebiyle hemşire açığını kapamak için yayınlanmıştır.
 • İrlanda balıkçı vizesi: İrlanda da balıkçılık sektöründe kısa süreli çalışacak kişiler için başvurulması gereken vize türüdür.

İrlanda C Tipi İstihdam Vizesi

İrlanda C tipi istihdam vizesi, İrlanda’da 90 günden daha kısa bir süre için ücretli, ücretsiz staj yapmak ya da maaşlı bir işte çalışmak isteyen kişilerin başvurması gereken vize türüdür.

İrlanda C tipi istihdam vizesine başvurmak için gerekli evraklar:

 • Pasaport: Güncel pasaport ve eğer varsa geçmiş pasaportların tamamının kopyası: Güncel pasaport İrlanda’dan ayrılma tarihinin en az 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.
 • Fotoğraf: 2 adet biometrik 45 mm yüksekliğinde ve 35 mm genişliğinde, 6 aydan eski olmayan, beyaz arka fonda.
 • Vize talep dilekçesi: Islak imzalı İrlanda C tipi istihdam vizesi mektubu. Mektup aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır.
  • İrlanda’ya gitme isteğinin sebebine dair detaylı açıklama,
  • İrlanda’da ne kadar süre kalmak istendiğinin detaylı açıklanması,
  • İrlanda’da veya Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan bir aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da C tipi istihdam vizesi süresince nerede konaklanacağının ayrıntılı bilgileri.
 • Onay mektubu: İrlanda kısa süreli çalışma izni almaya hak kazandığını başvuru sahibine bildiren onay mektubu.

İrlanda C Tipi Stajyer Vizesi

İrlanda C tipi stajyer vizesi, başvuru yapan kişinin; İrlanda’da geçmiş dönem çalışmalarıyla alakalı (eğer İrlanda çalışma izni var ise) herhangi bir stajda ücretli veya ücretsiz şekilde çalışabilmesini sağlayan vize türüdür. İrlanda C tipi stajyer vizesi İrlanda sınırları içerisinde en fazla 90 güne kadar kalabilmeye izin vermektedir

İrlanda C tipi stajyer vizesine başvurmak için gereken evraklar:

 • Pasaport: Geçerli pasaport ve varsa geçmiş dönem pasaportların tamamının kopyası: İrlanda C tipi stajyer vizesi başvuranının güncel pasaportu, İrlanda’dan ayrılma tarihinden en az 6 ay sonrasına kadar geçerli olmalıdır.
 • Fotoğraf: 2 adet 6 aydan eski olmayan, 45 mm yükseklik ve 35 mm genişlik ölçülerinde, arka fonu beyaz ve biometrik.
 • Vize talep mektubu: İrlanda C tipi stajyer vize başvuru mektubu:
  İrlanda C tipi stajyer vizesi almak isteyen kişinin; Tüm iletişim bilgileri, İrlanda’ya gitme isteğinin sebebine dair açıklama, İrlanda’da ne kadar süre kalmayı planladığına yönelik açıklama, İrlanda’da veya Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan herhangi bir aile üyesi var ise kimlik bilgileri, İrlanda’da bulunduğu süre boyunca nerede kalma niyetinde olduğunun detayları, İrlanda ziyaretinin masraflarının kendisi tarafından ödendiği eğer kendisi tarafından ödenmiyorsa ödemeyi kimin yaptığına (organizasyon kuruluşu, üniversite, hükümet desteği vs.) dair açıklaması.
 • Konaklama :  Otel, konukevi, pansiyon rezervasyonun doğrulaması, İrlanda’da bir ev sahibinin yanında kalınacaksa ev sahibinin bu durumu kabul ettiğine dair, konaklama detaylarını da içeren bir mektup.
 • Finansal durum: Son 6 aylık hesap dökümü. 
 • Öğrenci belgesi: İrlanda C tipi staj vizesi başvuru sahibinin Türkiye’deki okuduğu üniversiteden aşağıdaki konulara açıklık getiren bir mektup alınmalıdır.
 1. Öğrencinin hangi bölümde okuduğu, kaç yıldır üniversitenin öğrencisi olduğu, üniversiteden ayrıldığı / uzak kaldığı bir dönem var ise bu dönemin ne kadar sürdüğünü,
 2. İrlanda’da yapılacak stajın, öğrencinin eğitiminin doğal akışına uygun olduğunu,
 3. Öğrencinin konaklama ve yaşam masraflarının kim tarafından karşılanacağı,
 4. İrlanda’daki staj yapılacak organizasyonun üniversite ile bir bağlantısı var ise bu bağlantının detaylı açıklanması,
 5. Üniversitenin, öğrencisinin ne zaman dönmesini istediği ve beklediği.
 • Staj davetiyesi: İrlanda’da staj yapılacak kurum tarafından davet mektubu.
 • Adli Sicil Kaydı: Stajın kapsamına 18 yaşından küçük çocuklarla veya savunmasız insanlar ile çalışmak da dahil ise staj yapılacak kurum tarafından İrlanda polisine inceleme başvurusu yapılması ve stajyerin menşei ülkesinin polisinden sabıka kaydının temiz olduğuna dair rapor alması gerekmektedir.
 • Eğer Türkiye’de bir işte çalışılıyorsa, son 3 maaş bordrosuna ek olarak aşağıdaki detayları cevaplayan bir mektubun işveren tarafından yazılması gerekmektedir; Ne kadar süredir belirtilen işte çalışıldığı, İşe ara verildiyse ne kadar verildiği, İşe ne zaman geri dönüleceği vb.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) Çalışma Vizesi

İrlanda uzun süreli (D tipi) çalışma vizesi, İrlanda’da 90 günden fazla çalışma izni alınması durumunda başvurulması gereken İrlanda vize türüdür. İrlanda uzun süreli çalışma izni alabilmek için İrlanda’da faaliyet gösteren bir işverenden iş teklifi almış olmak veya İrlanda’da iş kontratına sahip olmak gerekir.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) Çalışma Vizesi Türleri

 

İrlanda uzun süreli (D tipi) çalışma vizesi türleri ;

 • İrlanda uzun süreli istihdam vizesi
 • İrlanda bilimsel araştırmacı vizesi,
 • İrlanda uzun süreli (ücretli) stajyer vizesi.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) İstihdam Vizesi

İrlanda uzun süreli (D tipi) istihdam vizesi, İrlanda’da 90 günden fazla çalışma iznine sahip olanların ücretli stajyerlik yapabilmesine, maaşlı herhangi bir işte veya bilimsel araştırmacı olarak çalışmasına izin veren İrlanda vizesi türüdür. İrlanda uzun süreli (D tipi) istihdam vizesi alabilmek için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir;

 • İrlanda çalışma izni: İrlanda Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanmış aşağıda verilen çalışma izinlerinden herhangi biri;
  • Kritik yeteneğe bağlı verilmiş çalışma izni,
  • İrlanda genel çalışma izni,
  • Şirket içi transfer için; İrlanda çalışma izni,
  • Hizmet kontratı almış kişi için çalışma izni,
  • Değişim anlaşması çalışma izni,
  • Staj için İrlanda çalışma izni,
  • Spor ve kültürel faaliyetler için İrlanda çalışma izni.
 • Fotoğraf: 2 adet, biometrik, 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğraf.
 • Pasaport: 6 aydan eski olmayan pasaport 
 • Vize talep dilekçesi: Tüm iletişim bilgilerini ve aşağıdaki maddeleri içeren, imzalı başvuru dilekçesi;
  • İrlanda’ya gitme sebebi,
  • İrlanda’da veya Avrupa Birliği’nde yaşayan bir aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da ne kadar süre kalınacağının açıklaması,
  • İrlanda’da nerede kalınacağının açıklaması,
  • İrlanda uzun süreli çalışma vizesinin uyulmasını beklediği şartların yerine getirileceğine dair güvence.
 • İş sözleşmesi: Eğer varsa iş sözleşmesi.
 • İşveren davet mektubu: İrlanda’daki işveren tarafından yazılmış bir mektup:
  • İrlanda uzun süreli çalışma vizesi başvuru sahibinin çalışacağı işin açıklaması,
  • Çalışana verilecek maaş, işveren tarafından konaklama sağlanıyorsa konaklamanın detayları.
 • İş tecrübesi: İrlanda’da üstlenilecek iş için yeterli niteliklere ve iş tecrübesine sahip olunduğunu kanıtlayan belge / belgeler. Okunan üniversite, geçmiş dönem ve güncel iş tecrübelerinin referansları bu belgelere örnek olarak verilebilir. Ayrıca aşağıda sıralanan dokümanlar istenmektedir;
  • Son 3 maaş bordrosu,
  • Kişisel banka hesabına yatan düzenli maaş dökümü,
  • Kişisel vergi ödemeleri dökümü,
  • Profesyonel sertifikalar.
 • Finansal durum: Son altı ayda kişisel banka hesabına gelen ve kişisel banka hesabından giden para dökümü.

İrlanda Uzun Süreli (D Tipi) Ücretli Stajyer Vizesi

İrlanda uzun süreli (D tipi) ücretli stajyer vizesi, İrlanda’da 90 günden fazla ücretli stajyerlik yapma izni almış kişilerin başvuru yapabileceği vize türüdür. İrlanda uzun süreli ücretli stajyer vizesi sahiplerinin 180 gün sonunda İrlanda oturma iznine başvurulması şart koşulmaktadır.

İrlanda uzun süreli ücretli stajyer vizesi başvurusu için gerekli evraklar ;

 • Fotoğraf: 2 adet, 45 mm X 35 mm ölçülerinde, biometrik kıstaslara uyan, beyaz arka fona sahip vesikalık fotoğraf,
 • İrlanda çalışma izni: inisonline.jahs.ie adresli resmi internet sitesinden, iş teklifi veya iş sözleşmesi ile alınmış uzun süreli çalışma izni.
 • Pasaport: Güncel pasaport ve varsa geçmiş dönem pasaportlarının tamamının kopyası, 
 • İrlanda başvuru mektubu: Aşağıdaki detayları içeren imzalı bir başvuru mektubu:
  • İrlanda’ya gitme sebebi,
  • İrlanda veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde ikamet eden aile üyesi var ise detaylı bilgileri,
  • İrlanda’da ne kadar kalınacağı,
  • İrlanda’da nerede kalınacağı.
 • Çalışma izni: İrlanda Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş aşağıdaki çalışma izinlerinden biri.
  • Genel çalışma izni,
  • Şirket içi transfer için çalışma izni,
  • Hizmet kontratı almış kişi için çalışma izni,
  • Değişim programı çalışma izni,
  • Staj için çalışma izni,
  • Spor ve kültürel faaliyetler için çalışma izni,
  • Özel yetenek ihtiyacına bağlı verilmiş çalışma izni.
 • İş sözleşmesi: Eğer bulunuyor ise iş sözleşmesi,
 • İşveren davet mektubu: İrlanda’daki işverenin yazdığı ve aşağıdakileri içermesi gereken mektup:
  • Stajyerin üstleneceği işin detayları,
  • Stajyere verilecek maaş,
  • Eğer işveren, stajyerin konaklama masraflarını karşılıyorsa, konaklama detayları.
 • Özgeçmiş ve deneyimler: Stajyerin kişisel niteliklerini ve bulunuyorsa geçmiş dönem çalışma tecrübelerini kanıtlayan evraklar:
  • Son 3 maaş bordrosu,
  • Kişisel banka hesabına yatırılmış düzenli maaşların dökümü,
  • Vergi ödeme dökümü,
  • Profesyonel sertifikalar.
 • Finansal durum: Son 6 ayda kişisel banka hesabına gelen ve kişisel banka hesabından giden paraya dair döküm ve ihtiyaçları karşılamaya yetecek maddi duruma sahip olunduğunu kanıtlayan bir belge.

Ofislerimize telefon ile ulaşarak yardım ve destek alabilirsiniz

Hızlı Yardım İçin Bize Ulaşın

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Alanında uzman danışmanlarımız kısa süre içinde sizinle iletişim kuracaktır.

Diğer Çalışma Vizesi Başvurusu Yapabileceğiniz Ülkeler


Almanya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Amerika Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Avusturya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Bulgaristan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Çekya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Fransa Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Güney Kore Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İngiltere Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Kanada Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Macaristan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Polonya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Romanya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Rusya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Belçika Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Cezayir Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Çin Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Danimarka Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Dubai Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Etiyopya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Finlandiya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Hindistan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Hollanda Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İrlanda Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İspanya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İsrail Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İsviçre Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İtalya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Küba Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Letonya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Malta Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Mısır Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Nijerya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Norveç Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Suudi Arabistan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Vietnam Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Yunanistan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Meksika Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları

Tüm Paylaşımlar
Whatsapp Business
Destek Merkezi

Size Özel Çözümlerimiz Hakkında Konuşalım!