Norveç Ticari Vize İşlemleri

Norveç Konsolosluğu, Norveç'e ticari amaçla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Norveç ticari vize talebinde bulunan kişinin Norveç seyahatinin mesleği gereği çalışanı ya da sahibi olarak bağlı olduğu şirket tarafından onaylanan bir iş organizasyonuna (toplantı, kongre, seminer, fuar vb.) dahil olmak üzere seyahat edecek kişilerin başvuru yaptığı bir vize türüdür. Norveç ticari başvurusunda bulunan kişinin mesleki durumuna göre hazırlayacağı sahibi ya da çalışanı olduğu şirket bilgilerini kapsayan ek evraklar olabilmektedir. Bu evraklar Norveç Konsolosluğu tarafından belirlenir.

Norveç ticari vize başvurusunda bulunan kişi bağlı bulunduğu firmanın şirket sahibi tarafından yazacağı dilekçede Norveç'e seyahat edecek kişinin şirkette izinli olduğu tarihler ve çalışanın seyahat sonrası Türkiye'deki işine devam edeceği belirtilmelidir. Bu dilekçe kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. Eğer başvuru sahibi şirket sahibi ise, Norveç Konsolosluğu'na ya da Norveç Büyükelçiliği'ne hitaben şirketin antetli kağıdına hazırlanan dilekçede seyahat amacı, tarihler belirtilmeli ıslak imzalı ve kaşeli olarak başvuru dosyasına eklenmelidir.

Norveç ticari vizesiyle Norveç'te ikamet etmeden direkt olarak Schengen bölgesindeki bir ülkenin ziyaret edilmesi tavsiye edilmemektedir. Norveç ticari vizesinin farklı amaçlarla kullanıldığı anlaşılırsa bir sonraki vize başvurularının olumsuz olarak sonuçlanma ihtimali vardır. Ticari amaçla Norveç'e seyahatin devamında başka bir Schengen ülkesi de ziyaret edilecekse o ülkenin de rezervasyon bilgileri hakkındaki ayrıntılar da başvuru dosyasına eklenmelidir. Norveç Konsolosluğu gerekli gördüğü takdirde Norveç ticari vize talebinde bulunan kişileri görüşmeye davet edebilmektedir.

Norveç Ticari Vize Başvuru İşlemleri

Norveç'e ticari nedenlerle seyahat edilecekse Norveç'teki firmadan gelecek davet mektubu başvuru dosyasına eklenmelidir. Norveç ticari vizesi için başvuru yaparken ticari davetiyenin alındığı firmayla ilişki önem taşımaktadır. Faaliyet alanı farklı bir firmadan davetiye alınmışsa firmaların beraber yaptığı işle ilgili daha ayrıntılı bilgiler beyan etmesi vize başvurusunun olumlu olarak sonuçlanması bakımından önemlidir. Norveç ticari davetiyesi İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Norveç'te davet eden firma görevlisinin imza ve kaşesinin bulunması gereklidir.

Norveç ticari vizesinin süresiyle ilgili karar veren tek yetkili makam Norveç Konsolosluğu'dur. Uzun süreli Norveç Schengen vizesi için önemli kriter daha önceki Schengen vize kullanımıdır. Schengen vizesi 180 günlük zamanda 90 gün Norveç'te kalma hakkı vermektedir. Ticari vize başvurularında seyahatin amacı vizenin süresini de etkileyebilmektedir.

Uzun süreli vize isteği şirket yetkilisi tarafından yazılacak dilekçede ifade edilmelidir. Norveç'teki sürekli iş bağlantısı içerisinde olunan firma ve daha önceden alınan Schengen vizelerinin doğru kullanılmış olması bir sonraki vize başvurularında vize süresine istinaden sonucu etkilemekle beraber vize süresinin uzun olacağına dair bir garanti yoktur.

Norveç ticari vizesinin sonuçlanma süresi normal koşullarda 7 iş günüdür. Başvurunun eksiksiz olarak yapılması tavsiye edilmektedir. Norveç Konsolosluğu'nun kapalı olduğu, resmi tatil günleri bu süreye dahil değildir.

Norveç Konsolosluğu ve Norveç Ticari Vize için Gerekli Evraklar

Tüm Evraklar İngilizce Tercüman Olarak İstenmektedir.

Pasaport

Norveç Ticari Schengen Vize işlemlerinde kullanılan pasaportun geçerlilik şartları;

Norveç seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay pasaport geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Vizenin basılabilmesi için en az 2 boş sayfanın bulunmaması veya seyahat belgesinin deforme/yırtık olması durumlarından birine sahipse; Norveç Konsolosluğu, başvurunun yenilenmiş bir pasaportla yapılmasını konusunda uyarıda bulunmaktadır. Eski pasaportların var olması halinde işlenmiş bütün sayfaların A4 renkli fotokopilerinin (fotoğraflı yüzün, kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, vizeli-mühürlü sayfalar vb.) sunulması önemlidir.

Fotoğraf

Norveç Ticari Schengen Vize için başvuru sahibine ait fotoğrafın teknik özellikleri; 1 adet, 6 aydan eski olmayan ve 35 mm genişlik ve 45 mm ölçülerinde, beyaz arka fonda çekilmiş olma özelliklerine sahip olmalıdır. Gözlük, şapka, başörtüsü, vb. aksesuarların yüzün net olarak görünmesini engellediği için fotoğrafın reddine sebep olmaktadır. Yüzün boyutu çenenin altından alına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanması mecburidir.

Kapak mektubuna yapıştırılmalıdır.

Ticari Vize Davetiyesi

Norveç Ticari Vize başvurusu için başvuru sahibini davet eden Norveçli firma tarafından, ziyaret amacını, seyahat tarihlerini içeren bir Davetiye hazırlanmalıdır. Davetiye firmanın kayıt numarasını, davet eden kişinin kişisel bilgilerini, iletişim bilgilerini ve imzasını içermelidir. Gerekli olması halinde vize çok girişli olarak talep edilebilir.

Norveç iş ziyareti sebebi bir ticari organizasyon veya fuara katılım ise; giriş bileti, giriş kartı ya da ticari organizasyonun bilgilerini içeren katılım dokümanları Davetiye ile birlikte ibraz edilmelidir. Davetiye İngilizce olarak hazırlanmakla birlikte Norveç'teki emniyet birimlerince kaşe ve imzalı olarak onaylı olması gerekmektedir.

Mesleki/İş Durumunu Beyan Eden Belgeler

Norveç Ticari Vize müracaatı için başvuru sahibinin çalıştığı Kurum/Şirketle ilişiğini ibraz eden belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi aslı-fotokopisi, SGK Hizmet Dökümü ve Faaliyet Belgesi aslı-fotokopisi.

Norveç Ticari Vize başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirket tarafından çalıştığına dair yazı; Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda yazılmış Çalışma Mektubu ve/veya İzin Onay Yazısı Belgesi. Kurumdan alınan yazının ya İngilizce yazılması ya da belgenin yeminli tercüman tarafından İngilizce çevirisi ile birlikte sunulması zorunludur.

Norveç Ticari Vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkete ait kurumsal kimliğini tanımlayan resmi belgeler

  • Şirketin Faaliyet Belgesi,Ticaret Odası Kaydı
  • Şirketin Vergi Levhası fotokopisi, son yıla ait vergi beyanı bilgileri.
  • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi. Norveç Ticari Vize için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa sicil gazetesi bu bilgileri içermelidir.
  • İmza Sirküleri fotokopisi. Norveç Ticari Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

Başvuru sahibiÇiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi.

Başvuru sahibi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir.

Başvuru sahibi yabancı uyruklu ise;Norveç seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerliliği bulunan T.C. Oturma/İkamet İzni Belgesi.

Seyahat Sağlık Sigortası

Norveç Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi adına acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan sağlık poliçesi; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası olması gereklidir.

Finansal Durumu Belgeleyen Resmi Belgeler

Norveç Ticari Schengen Vize müracaatında bulunan çalışanın son 3 aylık Maaş Bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

Norveç Konsolosluğu, Norveç'e seyahat edecek kişinin seyahat masraflarının teminatı olacak bakiyenin, kişi/şirket hesabında görmeyi istemektedir. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı/Dökümü; banka yetkilisinin ıslak imza, kaşesi ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır.

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Norveç Ticari Vize başvuru sahibinin Norveç seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerinin sunulması önemlidir. Norveç Ticari Vize'nin öncesinde uçak biletinin alınması önerilmez. Otel rezervasyonunun internetten çıktısı alınarak sunulması yeterlidir.

ÖNEMLİ: Vizenin onaylanma sürecini beklenmeden uçak bileti satın alınmak istenmesi durumunda havayolu şirketinin iptal sözleşmesini kontrol etmeniz önerilir.

DİKKAT! Norveç Ticari Schengen Vizesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu sayfada yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okumaları rica olunur. Bu sayfada yer alan bilgiler ve talimatlar,başvuru dosyanızı olabildiğince doğru ve tam bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Norveç Konsolosluğu veya Norveç Büyükelçiliği'ne vize müracaatında, eksik veya yanlış belgelerin teslim edilmesi sebebiyle doğabilecek gecikme veya reddedilme riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Norveç Vize Başvuru Formu (Questionnaire A Formu)

Norveç Ticari Schengen Vizesine başvuru için Norveç Vize Başvuru formunun üzerindeki tüm sorular eksiksiz bir şekilde, İngilizce olarakyanıtlanmalıdır.

Norveç Ticari Vize Ücreti

Norveç Ticari Vize ÜcretiTürk Lirası ile alınmaktadır.

DİKKAT!Norveç Büyükelçiliği/ Konsolosluğu ve Norveç Göçmenlik Ofisi (UDI) doğru başvuru ücreti yatırılmadığı taktirde, Norveç Ticari Vize başvurusunu işleme almamaktadır.

Norveç Vizesi Kapak Mektubu

Norveç Ticari Schengen Vize başvurusunun, online sistem üzerinden başarıyla bütün aşamaların tamamlanmasının ardından başvuru sahibine forma ait bir Kapak Mektubu online sistem tarafından e-mail olarak gönderilmektedir. Bu mektubun çıktısı alınarak imzalanmalıdır. Başvurunun onaylandığına dair gelen onay mailinde gönderilen Kapak Mektubu ile başvuru Norveç Konsolosluğu tarafından resmiyet kazanacaktır.

Not: Kapak Mektubu olmadan başvuru dosyaları kabul edilmez.

DİKKAT! Norveç Vize Başvuru Merkezleri'nden randevu alınması gereklidir.

Norveç Vizesi Randevu Alımı

Norveç Konsolosluğu Vize Başvuru Merkezleri, Norveç Ticari vize müracaatlarında yaşanan yoğunluk sebebiyle randevu alınmasını talep etmektedir. Randevusuz başvuru yapmak isteyen kişilerin Norveç Ticari Vize müracaatlarının kabul edilmeme durumundan dolayı randevu alınarak müracaatın yapılması önemle tavsiye olunur. Norveç vize randevusu için hafta içi Pazartesi- Cuma 08:30-17:00 arası randevu alınmalıdır.

NOT:Norveç Vize Başvuru Merkezlerine, Norveç Ticari Vize müracaatı için ticari seyahatin amacına uygun eksiksiz ve doğru evraklarla hazırlanmış başvuru dosyası ve kabul mektubu çıktısı ile birlikte randevu saatinde Norveç Konsolosluğu Vize Başvuru Merkezinde hazır bulunulması zorunludur.

Ofislerimize telefon ile ulaşarak yardım ve destek alabilirsiniz

Hızlı Yardım İçin Bize Ulaşın

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Alanında uzman danışmanlarımız kısa süre içinde sizinle iletişim kuracaktır.

Diğer Ticari Vize Başvurusu Yapabileceğiniz Ülkeler


Almanya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Danimarka Ticari Vize
Başvuru Şartları


Amerika Ticari Vize
Başvuru Şartları


Avusturya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Belçika Ticari Vize
Başvuru Şartları


Bulgaristan Ticari Vize
Başvuru Şartları


Çekya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Cezayir Ticari Vize
Başvuru Şartları


Çin Ticari Vize
Başvuru Şartları


Dubai Ticari Vize
Başvuru Şartları


Etiyopya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Finlandiya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Fransa Ticari Vize
Başvuru Şartları


Hindistan Ticari Vize
Başvuru Şartları


Hollanda Ticari Vize
Başvuru Şartları


İngiltere Ticari Vize
Başvuru Şartları


İspanya Ticari Vize
Başvuru Şartları


İsrail Ticari Vize
Başvuru Şartları


İsviçre Ticari Vize
Başvuru Şartları


İtalya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Letonya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Macaristan Ticari Vize
Başvuru Şartları


Meksika Ticari Vize
Başvuru Şartları


Mısır Ticari Vize
Başvuru Şartları


Nijerya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Polonya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Romanya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Rusya Ticari Vize
Başvuru Şartları


Suudi Arabistan Ticari Vize
Başvuru Şartları


Vietnam Ticari Vize
Başvuru Şartları


Yunanistan Ticari Vize
Başvuru Şartları


Güney Kore Ticari Vize
Başvuru Şartları


İrlanda Ticari Vize
Başvuru Şartları


Kanada Ticari Vize
Başvuru Şartları


Küba Ticari Vize
Başvuru Şartları


Malta Ticari Vize
Başvuru Şartları


Norveç Ticari Vize
Başvuru Şartları


Ticari Vize
Başvuru Şartları

Tüm Paylaşımlar
Whatsapp Business
Destek Merkezi

Size Özel Çözümlerimiz Hakkında Konuşalım!