Yunanistan'da Çalışma İzni

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği üye ülkesi Yunanistan sınırları içerisinde çalışabilmesi için çalışma izni sahibi olması gerekmektedir. Yunanistan'da bulunan bir şirkette çalışarak, serbest meslek icra ederek ya da Yunanistan'da yeni bir şirket kurarak çalışma izni alınabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çalışacağı Yunan şirketinin bir yazı ile birlikte Türkiye'de bulunan Yunanistan Konsolosluğuna başvurması ve çalışma izni talebinde bulunması gerekmektedir. T.C. vatandaşının pasaportunda bulunan çalışma vizesi ile Yunanistan'a gidişinin ardından ikamet tezkeresi için bağlı bulunduğu belediyeye, çalışma izni için ise Atina Valiliği Çalışma Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Yunanistan sınırları içerisinde çalışacak kişinin uyruğuna bakılmaksızın sosyal güvenlik primlerinin Yunan yasalarına uygun olarak yatırılması gerekmektedir.

Yunanistan'da Çalışma İzni Prosedürleri

Yunanistan'da bulunan kurulların her yılın son 3 ayı içerisinde çıkardıkları rapor içerisinde iş kollarına iş gücü ihtiyacı ve bu ihtiyaçların ne oranda yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından karşılanacağı yer almaktadır. Raporda yer alan bilgilere uygun olarak işverenin aylık ücretli çalışan veya serbest meslek icra eden sözleşmeli işçi çalıştırabilmesi için vilayetin ilgili dairesine dilekçe vermesi gerekmektedir.

Dilekçeye ilişik olarak hazırlanması gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 • İşverenin işe alacağı yabancı uyruklu vatandaşa ait çalışma izni çıkarılıncaya kadar yaşamını idame ettirmesi adına gerekli masrafların kendisi tarafından karşılanacağı, çalışma izni verilmemesi halinde ülkeden ayrılıncaya kadar masraflarının üstleneceğini beyan eden belge,
 • İşe alınacak yabancı uyruklu vatandaşın Yunanistan sınırları içerisindeki en az üç aylık masraflarını karşılayacak asgari ücret miktarı ve geri dönüş masraflarını karşılayacak miktarda ücretin bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu ibraz edilmelidir.

Yunanistan'da talep edilen iş bakanlıkları ortak kararı sonucu ve 3202/03 sayılı yasanın 11. madde, 2. paragraf B fıkrası içerisinde belirtilen durumu kapsayan alanlarda çalışma izni Vali tarafından verilmektedir. Bu yasa doğrultusunda verilecek olan çalışma izni sayısı uyruk, vilayet, işin cinsi ve işin süresine göre saptanmaktadır. Çalışma izni ülke güvenliği ve kamu düzenine bağlı olarak vilayet polis idaresi fikrinin alınmasının ardından verilmektedir.

Çalışma İzninin Yenilenmesi

Çalışma izni süresinin 2 ay öncesinden itibaren bitiş süresine kadar Valilik Çalışma Bürosuna aşağıda sıralanan belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Çalışma izni yenileme talebini belirten dilekçe formu,
 • Çalışma izni aslı ve onaylanmış fotokopisi,
 • Oturma izni aslı ve onaylanmış fotokopisi,
 • Vergi dairesi tarafından onaylanmış vergi beyannamesi fotokopisi ya da bulunulan yıl için verilmiş henüz onaylanmamış vergi beyannamesi,
 • Pasaport aslı ve sureti,
 • Vergi borcu bilgisini gösteren A7 belgesi,
 • Polis karakolu yetkilisi tarafından onaylanmış işverenin imzasını taşıyan iş sözleşmesi resmi beyanı ibraz edilmelidir.

Yunanistan'da Şirket Kurma Prosedürleri

Yabancı uyruklu vatandaşların Yunanistan sınırları içerisinde yatırım yapabilmeleri ve şirket kurabilmeleri için en az 300.000 Euro sermaye sunmaları gerekmektedir. Sermayenin yanı sıra kurulması istenen şirkete ait iş planının, Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Yunanistan'da yer alan şirket içerisinde çalışacak personelin %30'unun Yunan vatandaşı olması koşuluyla şirket sahibine 3 yıllık oturum izni verilmektedir.

Bağımsız Ticari Faaliyet ve Oturma İzni Gerekli Belgeleri

Yunanistan'da serbest ticaret ile ilgilenecek yabancı ülke vatandaşlarının yeterli ekonomik gelire sahip olması ve ikamet bölgesine hizmet eden Yunan Konsolosluğuna müracaat ederek aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

 • Yatırım türü, boyutu ve finans kaynaklarını gösteren fizibilite raporu,
 • Bulunduğu ülkedeki vergi beyannamesi,
 • Sicil belgesi,
 • Bilimsel, teknik veya ticari faaliyetleri kanıtlayan belgelerin tümü

Oturma İzni Onayı Gerekli Belgeleri

Yunanistan'da bağımsız ticari faaliyet gösteren yabancı ülke vatandaşlarının oturma izni onayı için hazırlaması gereken evraklar aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Oturma izni bitiş tarihinin iki ay öncesinden Belediye Dairesi veya semtinin bağlı olduğu ikametgah ile ilgili daireye müracaat edilmesi,
 • Müracaat formu ile pasaport fotokopisi, seyahat belgeleri ve vize kaydının sunulması,
 • Çalışma Bakanlığına belirtilen harcın ödenmesi,
 • Oturma ve ticari faaliyet sırasında oluşan masrafların karşılanabilecek olduğunu gösteren belgelerin hazırlanması,
 • Yabancı ülke vatandaşının bağlı olduğu Sosyal Sigorta Kurumu isminin belirtilmesi,
 • Yunan Devlet Hastanesinden sağlık belgesi alınması,
 • İkamet adresini belirten beyanname hazırlanması,
 • Serbest ticari faaliyet belgesinin teyit edilmiş fotokopisinin hazırlanması
 • İki adet renkli fotoğraf ile birlikte tüm belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yunanistan Konsolosluğu ve Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının müracaatı değerlendirmesi,ticari faaliyetin ulusal ekonomik kalkınmaya uygun olduğunu görerek ülkeye giriş ve ticari faaliyet için gerekli izni teyit etmesi halinde kişinin oturma izni kesinleşmiş olmaktadır.

Ofislerimize telefon ile ulaşarak yardım ve destek alabilirsiniz

Hızlı Yardım İçin Bize Ulaşın

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Alanında uzman danışmanlarımız kısa süre içinde sizinle iletişim kuracaktır.

Diğer Çalışma Vizesi Başvurusu Yapabileceğiniz Ülkeler


Almanya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Amerika Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Avusturya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Bulgaristan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Çekya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Fransa Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Güney Kore Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İngiltere Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Kanada Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Macaristan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Polonya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Romanya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Rusya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Belçika Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Cezayir Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Çin Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Danimarka Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Dubai Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Etiyopya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Finlandiya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Hindistan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Hollanda Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İrlanda Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İspanya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İsrail Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İsviçre Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


İtalya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Küba Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Letonya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Malta Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Mısır Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Nijerya Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Norveç Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Suudi Arabistan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Vietnam Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Yunanistan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları


Meksika Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları

Tüm Paylaşımlar
Whatsapp Business
Destek Merkezi

Size Özel Çözümlerimiz Hakkında Konuşalım!