Suudi Arabistan çalışma vizesi için başvuruda bulunmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Suudi Arabistan'da çalışmayı beyan ettikleri kurum ya da kuruluşlar tarafından kendilerine yollanacak olan davet/ kabul mektuplarını başvuru evrakları ile birlikte sunmak zorundadırlar. Sunulması zorunlu olan davet mektupları aynı zamanda kurum/ kuruluşlarca vize başvuru sahibinin Suudi Arabistan'da başka bir amaçla bulunmayacağı, başka bir kurum ya da kuruluşta çalışmayacaklarının da teminatı durumunda olacaktır.

Suudi Arabistan çalışma vizesi müracaatı gerçekleştiren kişilerin davet/ kabul mektuplarını temin etmeleri ardından Suudi Arabistan çalışma vizesi için hazırlamaları gereken evraklar değişiklik gösterebilir. Bu evraklar sunulan davet mektubunun mahiyetine göre değişiklik ve yeni gereklilikler doğurabilecektir.

Suudi Arabistan vize işlemleri konusunda Suudi Arabistan Konsoloslukları tarafından yetkilendirilmiş olan vize merkezleri vize başvuru aşamasında kişilerin sunmak zorunda oldukları gerekli evraklar ile alakalı vatandaşlara yardımcı olacaklardır.
Suudi Arabistan çalışma vizesi alırken uygulanan prosedür ve getirilen zorunlulukların belirli bir düzeni korumak adına yapılmaktadır. Suudi Arabistan çalışma yasaları gereği ve işçi ile işveren arasındaki dengeyi en olumlu şekilde kurabilmek amacıyla dayatılmaktadır. Dolayısıyla çalışma yasalarından taviz vermemek, iş hayatını en düzenli ve kapsamlı şekilde kurabilmek adına yabancı firmalara da yerli firmalara olduğu üzere herhangi bir esneklik tanımamaktadır.
Suudi Arabistan çalışma izni 50 yaşın üzerindeki kişilere verilmemektedir. 50 yaş altındaki her vatandaşın çalışacağını belirttiği kurumdan kendilerine kefil olunacağını taahhüt eden kefalet mektubu alınmalıdır.

Suudi Arabistan çalışma vizesi başvurusunda istenen kefalet mektubu, çalışanın Suudi Arabistan'da yürüteceği bütün resmi işlemlerde kişinden istenebilmektedir. Ülkeye giriş ve ülkeden çıkış, konut kiralama, bankacılık işlemleri, hesap açtırma, sağlık ile alakalı prosedürler ve tedavi olma durumları, telefon hattı açtırma vs. için kefil olanın izni istenmektedir.

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi için Gerekli Evraklar

Suudi Arabistan çalışma vizesi alarak Suudi Arabistan'da çalışmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, çalışacakları beyanında bulundukları kurum ya da kuruluşlardan beyan ettikleri kurumda çalışacaklarını taahhüt eden yazıyı da ifade eden davet mektubunu almak zorundadırlar. Bahsi geçen davet/ kabul mektubu Suudi Arabistan çalışma vizesi için zorunlu bir evraktır.

Suudi Arabistan çalışma vizesi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar sunacak oldukları davet mektubunun mahiyetlerine göre: Sunmaları gereken evraklarda da değişiklikler olacağını bilmek ve göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

Çalışılacak olan kurum/ kuruluş, firmanın talep ve taahhüt ettikleri belge, işleyiş ve zorunluluklar, yapılacak olan işler ve mesleklerdeki değişiklikler ile alınmış olan eğitimler ile alınacak olan eğitimler gibi farklılaşan durumlar alınması zorunlu olan davet mektubu ve iş yerlerinin beyanları doğrultusunda değişebilemektedir. Suudi Arabistan çalışma vizesine başvurmak isteyen kişiler de bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak evrak hazırlama süreçlerine girişmelidirler.

Suudi Arabistan çalışma vizesi ve diğer kategorideki vize türleri işlemleri konusunda konsolosluklar tarafından yetkilendirilmiş bulunan vize merkezleri bu noktada vatandaşlara yardımcı olmaktadırlar.

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • Kabul mektubu/ davetiye. Suudi Arabistan'da faaliyet göstermekte olan ve kişinin çalışacak olduğu kurum/ kuruluşun antetli kağıdında, kaşeli ve imzalı bir şekilde olmalıdır.
 • Davet eden kurum ya da kuruluşun Şahadetnamesi. Bu belge ile davet eden kuruluş, çalıştıracağı kişi için kefil olmakla birlikte yapılacak olan tüm resmi işlemler için de taahhütte bulunmuş olmaktadır.
 • Geçici iş akdi/ sözleşmesi. Suudi Arabistan çalışma vizesi başvurusunda bulunmak isteyen ve kişinin çalışacağı iş yeri ile Türkiye'de varsa çalıştığı iş yeri arasındaki sözleşmeyi sunması gerekmektedir. Yoksa; Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren firmada çalışması planlanan işçi ile firma arasındaki sözleşme, firmanın bulunduğu yerin ticaret odasınca onaylanmış olmak zorundadır.
 • Vize takip dilekçesinin Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren şirketin antetli kağıdına yazılması ve konsolosluğa hitaben olması zorunlu olan dilekçe ayrıca Türkiye Cumhuriyet' nde bulunan ticaret odasından da onaylı olmak zorundadır.
 • Suudi Arabistan çalışma vizesi için başvuruda adı geçen firmanın güncel olan şirket belgeleri. Bunlar: İmza sirküsü, şirket faaliyetini gösteren belge, vergi levhaları, sicil gazetesi fotokopisi olmalıdır. Suudi Arabistan çalışma yasaları gereği resmi işlemlerde sunulması zorunlu olan varsa diğer evrakların da başvuru esnasında sunulması önerilir.
 • Ustalık gerektiren bir meslek gereği çalışmak üzere giden kişilerin ustalık belgesi ya da diplomasının sunulması gerekmektedir. Ayrıca varsa iki yıllık tecrübelerini beyan eden tecrübe yazısının bunu sunan firmanın antetli kağıdında yer alması gerekmektedir. Mühendislik mesleği için ise; noter tasdikli diploma fotokopisi bulunmak zorundadır.
 • Tecrübe ve ustalık gibi durumların beyanı için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) işe başlama beyannamesi ve dökümü.
 • Sabıka kaydı. İstenilen sabıka kaydının aslı, Cumhuriyet Savcılığından mühürlü, onaylı bir şekilde alınmalıdır.
 • A4 formatında hazırlanmış olan nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Pasaport. Planlanan seyahat bitim tarihinden itibaren en az 1 yıl geçerliliği olmak zorundadır.
 • Biyometrik fotoğraf. Arka fon beyaz ve güncel çekilmiş olmalıdır.
 • Barkod.

Suudi Arabistan Çalışma İzni

Suudi Arabistan çalışma izni almak isteyen kişilerin Suudi Arabistan'da yürürlükte bulunan çalışma yasalarının, işçi ve işveren arasındaki dengeyi kurmak ve iş hayatının takibi açısından net ve kesin kurallar ile yaptırımları barındırdığını bilmeleri gerekmektedir. Yurt dışından Suudi Arabistan'a gelmek isteyen kişilere de tıpkı vatandaşlarına uygulanan kurallar çerçevesinde bir çalışma ortamı sunan Suudi Arabistan'da çalışma izni almak için:

Suudi Arabistan'da çalışmak isteyen/ çalışacak olan kişi ülkeye yasal yollar ile giriş yapmış olmak zorundadır. Çalışılacağı beyanında bulunan işveren ya da işveren firma ile aralarındaki anlaşma yazılı iş sözleşmesine dayandırılmış olmalıdır. Ülkede yapılacak olan mahiyeti ve buna yeterliliğin ölçülebilmesi son derece önemlidir. Bu ölçümlemenin yapılması açısından çalışacak olan kişinin gerekli görülen eğitim ve mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olması ve bunları belgeleyebilir olması gerekmektedir.

Sağlık standartları gereğince kişinin; mesleğini icra etme, yabancı bir ülkede çalışma ve diğer gereklilikler açısından sağlık koşullarını yerine getirebilir yeterliliğe sahip olmalıdır.Suudi Arabistan çalışma izni başvurusu yapmadan önce kişinin yukarıdaki tüm kriterleri sağladığından emin olması ve bunları belgelemiş olması gerekmektedir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Suudi Arabistan'da çalışmak isteyen ve bu doğrultuda Suudi Arabistan çalışma izni için başvuruda bulunan kişi için Suudi Arabistan'da çalışacağı firma kefil olmak zorundadır. Kefalet kişi ya da firma bazında olabileceği gibi bu işlem için Suudi Arabistan'da bulunan çalışma ofisine başvurularak yapılır. Buişlem kefil tarafından başvuru yapılarak çalıştırılmak istenen kişinin beyanının gerçeğe uygunluğu doğrulanır. Suudi Arabistan çalışma ofisince uygun bulunması halinde başvuru, çalışma ofisince Suudi Arabistan konsolosluklarına iletilir.

Büyükelçilik tarafınca verilecek olan talimat ile çalışma izni ve işlemleri hakkındaki olumlu karar bildirilerek vize işlemleri için ilk koşul sağlanmış olur. Sonrasında hem başvuran kişinin hem de çalışacak olduğu firmanın konsolosluklarca istenen evrakları eksiksiz bir şekilde iletilerek vize prosedürleri yerine getirilir.

Kişinin çalışacağı gün sayısı, kefilin kişinin tüm barınma, kazanç ve diğer yaşamsal ihtiyaç karşılayacağı, kişinin de Suudi Arabistan'da çalışmak için yeterli donanım ve tecrübeye sahip olduğunun anlaşılır. Sonrasında birlikte tüm prosedürlerin resmi dayanağının olması ile çalışma vizesi verilmektedir.

Suudi Arabistan çalışma izni almak isteyen kişiler çalışma vizesi alması ile ülkeye giriş yaptıkları günden itibaren 90 gün içerisinde oturum izni almak zorundadırlar.

Suudi Arabistan Çalışma Günleri

Suudi Arabistan'da çalışma günleri resmî olarak Cuma Günü dışındaki günleri kapsamaktadır. Günde 8 saat olan yasal çalışma saatleri yasal 6 çalışma günü ile haftada toplam 48 saattir. Tam istirahat olarak tanımlanan Cuma Günü resmî tatil günü olarak belirlenmiş durumdadır. Yabancı firmaların ve global pazarda faaliyet göstermek zorunda olan, çalışma ve izin günlerini değiştirmek zorunda olduğu beyanında bulunan firmalar çalışma ofisine başvurarak onay almak koşulu ile değiştirebilirler. Ayrıca Ramazan Ayları' nda oruç tutan çalışanların çalışma saatleri günde 2 saat azaltılır.

Suudi Arabistan çalışma günleri ve diğer çalışma koşulları kapsamında yasaların dışında uygulanmak durumunda olan ve zorunlu koşullar ile izinler ile yeni yükümlülükler gibi genel yasal çerçevenin dışındaki uygulamalar için Suudi Arabistan çalışma ofislerinde onay alınarak hareket edilmelidir.

Suudi Arabistan Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Suudi Arabistan çalışma vizesi, vize başvuru prosedürlerinin yerine getirilmesi, istenilen evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bu koşulla Suudi Arabistan Konsolosluk görevlilerinin evrakları değerlendirme süresi ve bazı durumlarda ekstra evrak istenip istenmemesi durumları göz önünde alınmak kaidesi ile 3 ile 10 gün arasında sonuçlandırılmaktadır. Bunun yanında konsolosluk çalışanlarının gerekli görmeleri halinde ekstra evrak istenebilir.

Konsolosluk, beyan edilen durumların başka evraklar ile ispatını talep etme gibi haklarının olduğu unutulmamalıdır. Bu gibi durumlar ve Hac, Umre ziyaretleri gibi zamanlarda yaşanabilecek olan yoğunluklar da göz önüne alınarak bu sürelerin değişkenlik gösterebileceği ihtimali unutulmamalıdır.

Suudi Arabistan çalışma vizesinin kaç günde çıkacağı her iki ülkenin resmî tatilleri dışında çalışma günleri baz alınarak hesaplanacağının da yine gözden kaçırılmaması gerekmektedir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni için Kefalet Sistemi

Suudi Arabistan çalışma izni için kefalet sistemi ülkede uygulanan yasal bir zorunluluktur. Suudi Arabistan'da çalışmak isteyen kişilerin herhangi bir kefillerinin olmaması durumunda ülkede çalışmaları, çalışma izni almaları mümkün değildir. Suudi Arabistan çalışma izni ve öncesinde vizesinin başvurusunda istenen kefalet evrakları başvuru sahibini çalıştıracak olan Suudi ya da Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yabancı bir firmanın, bu kişiye kefil olduğunu gösterir tüm bilgileri içermesi, kefilliğinin garantisini beyan etmesi anlamına gelmektedir.

Kişi ya da firma, Suudi Arabistan çalışma izni almak isteyen kişiyi yanında çalıştıracağını, Suudi Arabistan'a gelmesi ve orada çalışmasını ile yaşamasını ve ülkeden ayrılmasını sağlayacak olan maddi koşulları temin edeceğini garanti eder. Bununla birlikte neden o kişi ile çalışmak istemesi ve o kişinin Suudi Arabistan'da çalışmak ve o belirtilen işi yapmak için yeterli donanım ve tecrübeye sahip olduğunu belgelemesi de önemlidir.

Suudi Arabistan Çalışma İzni Süresi Ne Kadardır?

Suudi Arabistan çalışma izni süresi 1 ile 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Yapılan işin mahiyeti, işveren kişi ya da firmanın taahhüttü gibi durum ve gerekliliklere göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir. Çalışma süresi gerekli durumlarda uzatılmak istendiği takdirde işçi ve işverenin arasında yapacakları yeni anlaşma ile Suudi Arabistan çalışma ofisi ve diğer resmi kanallar üzerinden bu süreyi uzatabilmeleri mümkündür.

Çalışma ve iş yasalarında her teferruatı işlenmiş ve yaptırımlara bağlanmış olan Suudi Arabistan'da çalışma izi bittiği an yenilenmesi de yine ülke iş kanunları gereği bir zorunluluktur. Bu yüzden çalışma izni biten çalışan, işverenin de kefaleti ve izni ile çalışma izni süresini uzatmak için başvuruda bulunmak zorundadırlar.

Suudi Arabistan çalışma izin süresi biten çalışanın çalışma izin süresini gerekiyorsa uzatmaması durumunda iş yasası gereğince kendisi ve işverenine yaptırım uygulanacağı unutulmamalıdır.

Suudi Arabistan Çalışma İzni Uzatma için Gerekli Evraklar

Suudi Arabistan çalışma izni için işverenin çalışana, çalışma izninin ilk alındığında olduğu gibi kefil olması gerekmektedir. Çalışma izninin uzatılmak istendiği zaman işverenin sunması gereken evraklar:

 • Çalışma izin süresinin uzatılması beyanını anlatan başvuru dilekçesi.
 • Çalıştırılacak olan Suudi Arabistan vatandaşı olmayan işçinin başvuru formu ve kendisiyle yapılan iş sözleşmesi.
 • Firmanın sermaye, sicil gazetesi gibi durum ve evraklarında değişiklik varsa yeni durumu gösterir evraklar.
 • İşçiyi çalıştıracak ve kendisine kefil olacak olan firmanın borcu olmadığına dair kanıtlayıcı evraklar.
 • Varsa; başvuru sahibi çalışanın ya da çalışacak olan kişinin adına başvuru yapma yetkisi veren vekaletini ispatlayan noter onaylı vekaletname.
 • Başvuru formunu dolduracak olan işçinin SGK dökümü ile çalıştığı ve çalışma süresini uzatmak istediği firmadaki devamlılığını, sigorta giriş ve işleyişlerini gösteren kayıtlar. Bunlar aynı zamanda online ortamda kontrolü sağlanacak olan evraklar arasındadır.
 • Suudi Arabistan Çalışma izni Uzatımı için çalışacak Olan Yabancı Kişinin Vermesi Gereken Evraklar
 • Pasaport fotokopisi.
 • Suudi Arabistan'a ilk gelişte alınmış olan izin belgesi ve onun üst yazısı.
 • Bakanlık ve resmi kuruluşların vermiş oldukları çalışma izin süresini de kapsayan çalışma izni tezkeresi ve oturma tezkeresi.
 • Suudi Arabistan Çalışma İzni Uzatma için Gerekli Evraklar
 • Suudi Arabistan çalışma izni için işverenin çalışana, çalışma izninin ilk alındığında olduğu gibi kefil olması gerekmektedir. Çalışma izninin uzatılmak istendiği zaman işverenin sunması gereken evraklar:
 • Çalışma izin süresinin uzatılması beyanını anlatan başvuru dilekçesi.
 • Çalıştırılacak olan Suudi Arabistan vatandaşı olmayan işçinin başvuru formu ve kendisiyle yapılan iş sözleşmesi.
 • Firmanın sermaye, sicil gazetesi gibi durum ve evraklarında değişiklik varsa yeni durumu gösterir evraklar.
 • İşçiyi çalıştıracak ve kendisine kefil olacak olan firmanın borcu olmadığına dair kanıtlayıcı evraklar.
 • Varsa; başvuru sahibi çalışanın ya da çalışacak olan kişinin adına başvuru yapma yetkisi veren vekaletini ispatlayan noter onaylı vekaletname.
 • Başvuru formunu dolduracak olan işçinin SGK dökümü ile çalıştığı ve çalışma süresini uzatmak istediği firmadaki devamlılığını, sigorta giriş ve işleyişlerini gösteren kayıtlar. Bunlar aynı zamanda online ortamda kontrolü sağlanacak olan evraklar arasındadır.

Suudi Arabistan Çalışma izni Uzatımı için çalışacak Olan Yabancı Kişinin Vermesi Gereken Evraklar

 • Pasaport fotokopisi.
 • Suudi Arabistan'a ilk gelişte alınmış olan izin belgesi ve onun üst yazısı.
 • Bakanlık ve resmi kuruluşların vermiş oldukları çalışma izin süresini de kapsayan çalışma izni tezkeresi ve oturma tezkeresi.

Suudi Arabistan çalışma vizesi alarak mimar, mühendis ve şehir plancısı sıfatı ile Suudi Arabistan'a gelen yabancı çalışanlar ayrıca Türkiye'de bulunan Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası' ndan geçici üyelik belgesi sunmak zorundadırlar.

Ofislerimize telefon ile ulaşarak yardım ve destek alabilirsiniz

Hızlı Yardım İçin Bize Ulaşın

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Alanında uzman danışmanlarımız kısa süre içinde sizinle iletişim kuracaktır.

Diğer Çalışma Vizesi Başvurusu Yapabileceğiniz Ülkeler


Suudi Arabistan Çalışma Vizesi
Başvuru Şartları

Whatsapp Business
Destek Merkezi

Size Özel Çözümlerimiz Hakkında Konuşalım!